Διαβαλκανικό Forum στη Θεσσαλονίκη

 • 27 & 28 Μαρτίου 2020
 • Εγνατίας 154, TIF HELEXPO, 54636 Θεσσαλονίκη
2020-03-27 10:00:00

Days

Hours

Minutes

Seconds

image

Διαβαλκανικό Forum

27 & 28 Μαρτίου 2020

Αναγκαιότητα και στόχοι του Forum

Η προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την εισαγωγή και επιτυχημένη χρήση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη περιοχή των Βαλκανίων.

Ημέρα & Ώρα

27 & 28 Μαρτίου 2020 12:00

Τοποθεσία

TIF HELEXPO, Εγνατίας 154 Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

+30 2310 379 360 -474 -420 g.director@mathra.gr

Τοποθεσία

 • TIF HELEXPO

  Αίθουσα Πολ. Χρήσεων "Αιμίλιος Ριάδης", Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη, 54636

 • Τηλέφωνα

  +30 2310 379 360 -474 -420

 • E-mail

  g.director@mathra.gr

Αναβολή του 2ου BALKAN FORUM.

 

Η συνεχής εμφάνιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού (COVID-19) στη χώρα μας και σε συνέχεια των μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για την προστασία της δημόσιας υγείας, βάσει των οποίων προχωρά σε αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες, δημιουργούνται συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση της επικείμενης διοργάνωσης του 2ου BALKAN FORUM εντός του τρέχοντος μήνα.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπ` όψιν όλα τα παραπάνω και με βαθύ αίσθημα ευθύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) αποφάσισε να αναβάλλει τη διεξαγωγή του 2ου BALKAN FORUM που ήταν προγραμματισμένο για τις 27-28 Μαρτίου 2020 στο χώρο της Δ.Ε.Θ. HELEXPO, σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Φόρμας Δήλωσης Συμμετοχής


Όνομα
Συμπληρώστε το όνομά σας στο πεδίο.

Επώνυμο
Συμπληρώστε το επίθετό σας στο πεδίο.

Φορέας
Επιλέξτε μία από τις τέσσερις επιλογές του μενού, προκειμένου να δηλώσετε το φορέα που εκπροσωπείτε. Οι επιλογές είναι: 1. Εταιρεία, 2. Μη Κυβερνητικός Φορέας, 3. Δημόσιος Φορέας, 4. Ιδιώτης.

Ιδιότητα
Συμπληρώστε την ιδιότητα που έχετε στο φορέα (π.χ. υπάλληλος, διευθυντής κλπ).

Email
Συμπληρώστε το email στο οποίο θέλετε να λάβετε την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας στην εκδήλωση.

Σε περίπτωση που στο πεδίο Φορέας επιλέξατε "1. Εταιρεία" ή "2. Μη Κυβερνητικός Φορέας", σας εμφανίζεται το παρακάτω πεδίο στο οποίο μπορείτε να δηλώσετε αν επιθυμείτε συνάντηση με Κυβερνητικό Φορέα ή Ερευνητικό Κέντρο.

Business to Government (B2G) & Business to Research (B2R) Meetings.
Επιλέξτε μία από τις τρεις επιλογές του μενού, προκειμένου να εκδηλώσετε ή όχι ενδιαφέρον για συνάντηση με συγκεκριμένο Κυβερνητικό Φορέα ή Ερευνητικό Κέντρο.
Οι επιλογές είναι: 1. Όχι δεν ενδιαφέρομαι. 2. Ενδιαφέρομαι για Β2G. 3. Ενδιαφέρομαι για Β2R.

Σε περίπτωση που απαντήσετε «Όχι δεν ενδιαφέρομαι» αρκεί να πληκτρολογήσετε το κείμενο στο αντίστοιχο πεδίο που ακολουθεί και μετά να πατήσετε το κουμπί "ΥΠΟΒΟΛΗ".
Σε περίπτωση που επιλέξετε «2. Ενδιαφέρομαι για Β2G» ή «3. Ενδιαφέρομαι για Β2R» εμφανίζονται τα παρακάτω πεδία:

Ιστότοπος Επιχείρισης
Συμπληρώστε το Web Site της επιχείρησης ή του μη κυβερνητικού φορέα που εκπροσωπείτε στο πεδίο, εφόσον διαθέτει.

Κλάδος της Οικονομίας στον οποίο Δραστηριοποιείται
Συμπληρώστε τον κλάδο της Οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται η Επιχείρησή σας (πχ τουρισμός, μεταποίηση κλπ).

Θέμα
Περιγράψτε συνοπτικά (200 λέξεις) τον Κυβερνητικό Φορέα ή το Ερευνητικό Κέντρο με το οποίο επιθυμείτε συνάντηση καθώς και το θέμα της συνάντησης.

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να πιστοποιεί ότι η αίτηση έγινε αποδεκτή στο συνέδριο και σε περίπτωση που εκδηλώσατε ενδιαφέρον για B2G ή B2R συνάντηση, θα ενημερωθείτε σε επόμενη χρονική στιγμή για το πρόγραμμα συναντήσεων.