Σχετικά με το Forum

Σχετικά με το Forum

Αναγκαιότητα και στόχοι του Forum

Η προώθηση των απαραίτητων δράσεων για τον εκσυγχρονισμό αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών, μεταφορικών, βιομηχανικών, τεχνολογικών και ενεργειακών υποδομών και δικτύων διαβαλκανικού χαρακτήρα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για την οικονομική σύγκλιση των περιφερειών και χωρών της βαλκανικής, όσο και ουσιαστικό μοχλό προώθησης της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Χωρίς σύγχρονες διαβαλκανικές υποδομές και δίκτυα, δεν μπορεί να προωθηθούν σοβαρές και αποτελεσματικές διακρατικές δικτυώσεις στο χώρο του “επιχειρείν” και της καινοτομίας, αλλά ούτε και να προσελκυσθούν σοβαρές επενδυτικές προτάσεις.

Με αυτό το σκεπτικό, στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διακρατικής Συνεργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) έλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης του Βαλκανικού Φόρουμ με βασικούς στόχους:

Την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου των επιχειρηματικών, μεταφορικών, βιομηχανικών, τεχνολογικών και ενεργειακών υποδομών και δικτύων σε επίπεδο βαλκανικής και η καταγραφή συγκεκριμένων αναγκών και ελλείψεων.

Τη συζήτηση και διερεύνηση των αναγκαίων υποδομών και δικτύων, η υλοποίηση των οποίων, θα πρέπει να προωθηθεί κατά προτεραιότητα, καθώς και η εξερεύνηση δυνητικών χρηματοδοτικών σχημάτων.

Την αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων των προτεινόμενων υποδομών και δικτύων στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διαβαλκανικό επίπεδο.

Τη συζήτηση και εξεύρεση μηχανισμών κινητοποίησης και αξιοποίησης του επιχειρηματικού και τεχνολογικού δυναμικού στην ωρίμανση και υλοποίηση των υπό σχεδίαση υποδομών και δικτύων.

Την προώθηση των απαραίτητων επιχειρηματικών και τεχνολογικών δικτυώσεων και συνεργειών σε βαλκανικό επίπεδο.

Συμμετέχοντες

Στο Forum θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων από 6 Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Αλβανία), όπως:

Υπουργεία

Επιμελητήρια

Φορείς Εκπροσώπησης Επιχειρήσεων

Διμερή Επιμελητήρια

Ερευνητικοί φορείς

Πανεπιστήμια

Τεχνολογικοί πάροχοι

Επενδυτικοί Όμιλοι

Οργανισμοί Λιμένων

Οργανισμοί Σιδηροδρόμων

Φορείς Διαχείρισης Αεροδρομίων

Πάροχοι logistics και μεταφορών

Ενεργειακοί πάροχοι

Οργανισμοί κατασκευής και διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων- Ενεργειακών Αγωγών

Τράπεζες

Αρμόδιοι δημόσιοι Φορείς και Υπουργεία

  • Δ.Ε.Θ. HELEXPO- Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Αιμίλιος Ριάδης Εγνατίας 154, Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη
  • 5 & 6 Απριλίου 2019
  • 300 Καλεσμένοι
  • 30 ομιλητές